Melawat Brunei Darussalam

Muat Turun Borang 8 (Kebenaran Tinggal Sementara)

Muat Turun Borang Visa

 

Pada umumnya semua orang dari luar negeri yang hendak masuk ke Negara Brunei Darussalam adalah dikehendaki mempunyai Visa, kecuali warganegara Brunei di samping pasport yang sah sebagiamana dinyatakan di bawah Bab 3(1) Akta Pasport.

Visa Melawat

Visa adalah kebenaran untuk melakukan perjalanan ke negara ini dicatitkan ke dalam pasport seseorang asing yang memohonkannya, oleh Pengarah Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau pihak yang diberi kuasa olehnya.

BIL.

WARGANEGARA

LAWATAN TIDAK MELEBIHI

1.

Malaysia

30 Hari

2.

Singapura

(Perlaksanaan keperluan visa bagi warganegara Malaysia dan Singapura bagi lawatan melebihi 30 hari belum lagi dilaksanakan)

30 Hari

3.

Indonesia

14 Hari

4.

Thailand

14 Hari

5.

Philippines

14 Hari

6.

United Kingdom

i)    British Citizen

ii)   British Subject Citizen yang dalam passport mereka mempunyai catatan ‘Subject has the right to abode in the United Kingdom’

30 Hari

 

7.

Canada

14 Hari

8.

France

30 Hari

9.

Japan

14 Hari

10.

South Korea

30 Hari

11.

Switzerland

14 Hari

12.

Liechienstein

14 Hari

13.

Netherlands

30 Hari

14.

Belgium

30 Hari

15.

Luxembourg

30 Hari

16.

Maldives

14 Hari

17.

Germany

30 Hari

18.

Denmark

30 Hari

19.

Norway

14 Hari

20.

Sweden

30 Hari

21.

United States of America

90 Hari

22.

New Zealand

30 Hari

23.

Republic Islam Iran (Pemegang Pasport Diplomatik dan Rasmi sahaja )

30 Hari

24.

Vietnam (Pemegang Pasport Diplomatik dan Rasmi sahaja )

14 Hari

25.

Laos (Pemegang Pasport Diplomatik dan Rasmi sahaja )

14 Hari

26.

Myanmar  (Pemegang Pasport Diplomatik dan Rasmi sahaja )

14 Hari

27.

Spanyol (Spain)

30 Hari

28.

Italy

30 Hari

29.

Kesultanan Oman

30 Hari

30.

Kingdom of Cambodia (Pemegang Pasport Diplomatik dan Rasmi sahaja )

14 Hari

31.

Peru

14 Hari

32.

Poland

30 Hari

33.

Republic of Ireland

30 Hari

34.

Austria

30 Hari

35.

Emiriyah Arab Bersatu

30 Hari

36.

Republik Slovakia

30 Hari

37.

Republik Hungary

30 Hari

38.

Republik Rakyat China/People Republic of China (Pemegang Pasport Diplomatik, Pasport Rasmi dan Pasport Perkhidmatan [Services] sahaja )

14 Hari

39.

Republik Czech

30 Hari

40.

Republik Slovenia

30 Hari

41.

Republik Ukraine (Pemegang Pasport Diplomatik, Pasport Perkhidmatan (Services) dan Pasport Rasmi sahaja )

14 Hari

42.

Finland

30 Hari

43.

Greece

30 Hari

44.

Cyprus

30 Hari

45.

Malta

30 Hari

46.

Portugal

30 Hari

47.

Estonia

30 Hari

48.

Lithuania

30 Hari

49.

Latvia

30 Hari

50.

Iceland

30 Hari

51.

Romania

30 Hari

52.

Republik Bulgaria

30 hari

VISA ON ARRIVAL

1.

QATAR

14 Hari

2.

AUSTRALIA (Single/Multiple Entry Visa)

30 Hari

3.

BAHRAIN (Single/Multiple Entry Visa)

30 Hari

4.

KUWAIT

30 Hari

 

 
 
 

1958-2008

Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan diketuai oleh Pengarah Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan yang mana ia mempunyai dua Timbalan Pengarah iaitu Timbalan Pengarah Imigresen dan Timbalan Pengarah Pendaftaran Kebangsaan.

Dibawah Bahagian Imigresen terdapat dua Penolong Pengarah yang mana salah satu mengawal Bahagian Pas Kerja dan juga Bahagian Visa Lawatan dan Diplomatik manakala satu lagi mengawal Bahagian Pos Kawalan dan Penguatkuasaan dan Undang-undang....Read more

 

 

Home           About us           Support          Services           Contacts           Help           download