Dokumen Perjalanan dan PasportRakyat Brunei

Dokumen perjalanan yang dikeluarkan adalah:

Pasport Antarabangsa Brunei (Biometrik Paspot)

Pasport tersebut hanyalah dikeluarkan kepada Warganegara Brunei. Ia boleh digunakan untuk perjalanan ke seluruh dunia.

Cara memohon untuk Pasport Antarabangsa Brunei:


Untuk Memohon Pasport tersebut, pemohon hendaklah menghadapkan permohonannya sendiri ke bahagian Dokumen Perjalanan di Tingkat Bawah Bangunan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau juga cawangan-cawangan daerah yang lain pada waktu-waktu pejabat saja.


Dokumen yang perlu dibawa bersama:

  • Kad Pengenalan dan salinannya
  • Sijil Kelahiran Asal dan salinannya
  • Sijil Nikah Asal dan salinannya (sudah berumahtangga)
  • Sijil Kerakyatan Asal dan salinannya
  • Tiga keping gambar ukuran Pasport

Tempoh Mansuh

  • Berumur 12 tahun keatas - 10 tahun
  • Dibawah umur 12 tahun - 5 tahun


Tempoh Memproses

  • 3 hari waktu bekerja


Bayaran Pasport

  • Bagi umur 12 tahun ke Atas - B$60.00 ( 5 Tahun)
  • Dibawah umur 12 tahun - B$25.00


Sijil Pengenalan Biasa Brunei Darussalam (GCI)


Pasport tersebut hanyalah dikeluarkan kepada Warganegara Brunei. Ia hanya boleh digunakan untuk destinasi Sabah, Labuan dan Sarawak

Cara memohon untuk Pasport CGI

Untuk Memohon Pasport tersebut, pemohon hendaklah menghadapkan permohonannya sendiri ke bahagian Dokumen Perjalanan di Tingkat Bawah Bangunan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau juga cawangan-cawangan daerah yang lain pada waktu-waktu pejabat saja.


Dokumen yang perlu dibawa bersama adalah:

  • Kad Pengenalan dan salinannya
  • Sijil Kelahiran Asal dan salinannya
  • Tiga keping gambar ukuran Pasport

Tempoh Mansuh

  • 10 Tahun Saja


Tempoh Memproses

  • 2 Hari Waktu Bekerja


Bayaran Passport

  • B$35.00


Passport Diplomatik

 • Dikeluarkan atas arahan dari Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri

 • Pasport tersebut dikeluarkan kepada Warganegara Brunei yang menjalankan tugas-tugas rasmi kerajaan. Tiada bayaran dikenakan.


Passport Haji

 • Dikeluarkan sekali setahun kepada bakal-bakal Haji bagi Warganegara Brunei Darussalam. Setiap permohonan hendaklah melalui Jabatan Urusan Haji, Kementerian Hal Ehwal Ugama Brunei.
 • Yuran dikenakan sebanyak B$10.00 bagi passport haji.Penduduk Tetap

Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan adalah:

Sijil Pengenalan Antarabangsa Brunei Darussalam (ICI)


Pasport tersebut hanyalah dikeluarkan kepada Penduduk Tetap Brunei Darussalam dan Pemegang Permit Masuk.

Untuk Memohon Pasport tersebut, pemohon hendaklah menghadapkan permohonannya sendiri ke bahagian Dokumen
Perjalanan di Tingkat Bawah Bangunan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau juga cawangan-cawangan daerah yang lain pada waktu-waktu pejabat saja.

Dokumen yang dibawa bersama adalah:

  • Kad Pengenalan dan salinannya
  • Sijil Kelahiran Asal dan salinannya
  • Kad Permit Masuk/ Resident Permit Asal dan salinannya
  • Tiga keping gambar ukuran pasport
  • Salinan asal passport lama jika perlu(MRP/GCI/CI)


Tempoh Mansuh

  • 5 Tahun Saja


Tempoh Memproses

  • 3 Hari Waktu Bekerja


Bayaran Pasport

  • B$50.00Maklumat Lain


Pasport hilang atau rosak

 • Jika Pasport awda hilang, pemegang Pasport tersebut hendaklah melapurkan kepada Balai Polis yang berdekatan sebelum memohon untuk mengganti. Keterangan polis dan juga surat sumpah dari mahkamah hendaklah dibawa bersama dokumen yang lain ke Bahagian Dokumen Perjalanan Bangunan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan.

 • Akan tetapi bagi Pasport atau dokumen perjalanan yang rosak, awda dikehendaki membuat keterangan di Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan.

 • Awda dikehendaki membawa dokumen-dokumen yang diperlukan bagi sebarang penggantian Pasport atau dokumen perjalanan.
 • Denda akan dikenakan sebanyak B$150 bagi kali pertama
 •                                                            B$300 bagi kali kedua
 •                                                            B$450 bagi kali ketiga
 • Bagi kes kebakaran rumah kediaman, surat pengesahan dari pejabat Perkhidmatan Bomba dan pengesahan dari ketua akampong atau penghulu adalah diperlukan.
 


|| Berita Terkini | Mengenai BruINR | Struktur Organisasi | Melawat | Bekerja | Menuntut di Brunei | Dokumen dan Pasport Perjalanan ||

|| Pendaftaran Kebangsaan | Laman Imigresen Lain | Maklumbalas ||

|| Halaman Utama | Kerajaan | Kementerian dan Jabatan | Mengenai Brunei | Berita On-line | Hubungan | Halaman Berkaitan ||