Bekerja di Brunei Darussalam

Setiap pekerja asing yang hendak bekerja di Negara Brunei Darussalam hendaklah mempunyai Pas Kerja yang sah yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Pas Kerja hendaklah dipohonkan oleh majikan sebelum pekerja tersebut datang ke negara ini.Pengecualian Visa Kerja

Semua negara kecuali Malaysia dan Singapura memerlukan visa untuk warga mereka bekerja di Negara Brunei Darussalam


Tempoh Memproses

  • 5 Hari Waktu Bekerja


Bayaran Visa Kerja

  • Untuk sekali perjalanan - B $20.00


Pas Kerja bagi Swasta


Cara memohon Pas Kerja bagi Sektor Swasta


Untuk memohon visa tersebut, majikan hendaklah menghadapkan permohonannya melalui bahagian Pekerja Asing di Tingkat Dua, Bangunan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau cawangan daerah Kuala Belait pada waktu-waktu pejabat saja.


Dokumen yang diperlukan ialah:

Lain dokumen dan perkara-perkara yang diperlukan untuk memohon Pas Kerja adalah seperti jadual di bawah;

Dokumen yang diperlukan

Jumlah yang dikehendaki

Malaysia/Singapura

Negara-negara lain

1.

Surat Permohonan Majikan

2

/

/

2.

Borang Permohonan Pas Kerja (Bur 23)

2

/

/

3.

Borang Visa

1

x

/

4.

Gambar (Ukuran Pasport)

2

/

/

5.

Salinan Pasport

1

/

/

6.

Salinan Kad Pengenalan

1

/

x

7.

*Bur500

1

/

/

8.

*Lesen Buruh

1

/

/

9.

**Penyata Bulanan

1

/

/

10.

Surat Tawaran (Projek)

1

/

/


* Salinan asal hendaklah diberi untuk teliti
** Penyata bulanan dikehendaki jika majikan belum mengemukakannya setiap 3 bulan


Pas Kerja bagi Persendirian

Cara memohon Pas Kerja bagi Persendirian


Untuk memohon visa tersebut, majikan hendaklah menghadapkan permohonannya melalui bahagian Pekerja Asing di Tingkat Dua, Bangunan Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan atau cawangan daerah Kuala Belait pada waktu-waktu pejabat saja.

Dokumen yang diperlukan:

  • Lain dokumen dan perkara-perkara yang diperlukan untuk memohon Pas Kerja adalah seperti jadual di bawah:

Dokumen yang diperlukan

Jumlah yang dikehendaki

Malaysia/ Singapura

Negara-negara lain

1.

Surat Permohonan Majikan

2

/

/

2.

Borang Permohonan Pas Kerja (Bur23)

1

/

/

3.

Surat Pengesahan dari Majikan

1

/

/

4.

Gambar (ukuran pasport)

2

/

/

5.

Salinan Pasport

1

/

/

6.

Borang Visa

1

x

 

7.

*Lesen Buruh

1

/

/

* Salinan asal hendaklah diberi untuk teliti

Perhatian : Semua pekerja asing hendaklah menjalani pemeriksaan darah satu minggu dari tarikh ketibaan ke negara ini.


|| Berita Terkini | Mengenai BruINR | Struktur Organisasi | Melawat | Bekerja | Menuntut di Brunei | Dokumen dan Pasport Perjalanan ||

|| Pendaftaran Kebangsaan | Laman Imigresen Lain | Maklumbalas ||

|| Halaman Utama | Kerajaan | Kementerian dan Jabatan | Mengenai Brunei | Berita On-line | Hubungan | Halaman Berkaitan ||