Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPermit Masuk

Bahagian ini berperanan untuk memproses permohonan untuk mendapatkan

taraf penduduk tetap Negara Brunei Darussalam serta mengeluarkan Re-Entry Permit/ Re- Entry Visa. 

 

Terdapat beberapa kategori bagi pemohonan untuk mendapatkan taraf penduduk tetap

Negara Brunei Darussalam. Pemohon adalah dinasihatkan untuk berurusan terus ke ibu pejabat

atau dimana-mana cawangan Jabatan di daerah lainnya.

IMG_8649.JPG


 

Bayaran 'Kad Permit Masuk' bagi permohonan yang telah diluluskan:

WARGANEGARABAYARAN BAGI SATU (1) KAD PERMIT
Brunei (Stateless)BND $50.00
Malaysia (Stateless)BND $50.00
IndonesiaBND $50.00
PhilippinesBND $50.00
Thailand BND $50.00
AustraliaBND $50.00
BritishBND $5.00
Republic SingaporeBND $5.00
MalaysiaBND $5.00
IndiaBND $5.00
Negara-Negara Commonwealth yang lainBND $5.00
Negara-Negara yang tidak terkandung di dalam senarai Negara-Negara CommonwealthBND $50.00


BAYARAN VISA DAN PERMIT MASUK SEMULA/PERMIT MASUK DAN PERMIT MASTAUTIN BAGI PERMOHONAN YANG TELAH DILULUSKAN

JENIS-JENIS PASSPORTVISAENTRY PERMIT/RESIDENT PERMITJUMLAH TAHUN
BRUNEI CI (PENDUDUK TETAP SAHAJA)--Mengikut sah laku (validity) pasport
BRUNEI CI (PENDUDUK TETAP/PERMIT MASUK/VISA)--2 bulan sebelum sah laku (validity) pasport tamat
MALAYSIA-BND$3.001 tahun
MALAYSIA CERTIFICATE OF IDENTITYBND$50.00BND$10.001 tahun
REPUBLIC SINGAPORE-BND$3.001 tahun
INDONESIABND$50.00BND$3.001 tahun
PHILIPPINESBND$50.00BND$3.001 tahun
THAILANDBND$50.00BND$3.001 tahun
BRITISHBND$50.00BND$3.001 tahun
AUSTRALIABND$50.00BND$3.001 tahun
NEGARA-NEGARA COMMONWEALTH YANG LAINBND$50.00BND$3.001 tahun