Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksWarganegara

Bahagian Pendaftaran Taraf Kebangsaan (Warganegara) bertanggungjawab dalam memproses permohonan untuk mendapatkan taraf sebagai rakyat Kebawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Bahagian ini juga memberikan pengesahan taraf kerakyatan mengikut Bab-bab yang ditentukan d​i bawah Akta Pendaftaran Kebangsaan Brunei, Penggal 15.

Permohonan Bagi Taraf Kebangsaan Brunei (Warganegara) dan permohonan lain yang berkaitan dibahagikan kepada:

BAB 4 (1) Akta Taraf Kebangsaan
-Mengikut Ayah Warganegara Brunei Darussalam (Mutlak undang-undang)

BAB 5 (6) Akta Taraf Kebangsaan
- Mengikut Suami Warganegara Brunei Darussalam

BAB 6 (1) Akta Taraf Kebangsaan
- Mengikut Ayah Warganegara Brunei Darussalam
- Mengikut Ibu Warganegara Brunei Darussalam
- Mengikut Ibu atau Ayah Angkat Warganegara Brunei Darussalam

BAB 5 (1) Akta Taraf Kebangsaan
- Bagi Ujian Tulis atau Lisan

BAB 8 (1) Akta Taraf Kebangsaan
- Bagi Ujian Tulis atau Lisan Bahasa Melayu

Akta Taraf Kebangsaan
- Pelucutan Taraf Kebangsaan Warganegara Brunei

IMG_8808.JPG

Orang ramai yang berjahat untuk memohon bagi pendaftaran taraf kebangsaan dinasihatkan untuk berurusan terus ke Ibu Pejabat atau di mana-mana cawangan Jabatan di daerah lainnya.


​​