Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksKelahiran, Kematian dan Anak Angkat

Bahagian Kelahiran, Kematian dan Anak Angkat bertanggungjawab dalam:

·     Memproses pendaftaran bagi kelahiran dan kematian di Negara Brunei Darussalam;

·     Memproses pendaftaran bagi anak angkat;

·     Mengeluarkan cabutan atau lazim dikenali sebagai salinan bagi sijil kelahiran, kematian dan anak angkat.

 

Sijil kelahiran, kematian dan anak angkat pada dasarnya diperlukan untuk perkara-perkara berikut:

  • Sijil kelahiran bagi kemudahan pendaftaran sekolah, permohonan bagi kad pengenalan pintar, dokumen perjalanan, kerakyatan dan lainnya;
  • Sijil kematian bagi kemudahan menuntut insuran, urusan pembahagian harta pusaka, kahwin baru dan lainnya;
  • Sijil pendaftaran anak angkat bagi kemudahan bukti taraf atau kedudukan anak angkat terse​but. 

Sila rujuk Tekad Pemedulian Orang ramai (TPOR) bagi tempoh perlaksanaan perkhidmatan.

KKAA 1.jpg

Jenis-jenis perkhidmatan berkaitan dengan bahagian kelahiran, kematian dan anak angkat: 

 JENIS PERMOHONAN
MAKLUMAT BERKAITAN
Pendaftaran dan pengeluaran Sijil kelahiran
 
Pendaftaran dan pengeluaran Sijil kematian
Pendaftaran dan pengeluaran sijil anak angkat

Permohonan cabutan (salinan)


Hubungi kami:


KKAA Business Card .png


KKAA Hotline (1).jpg