Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksPermohonan visa dan Pas Perniagaan

Visa lawatan Peniaga (BVV) dikeluarkan bagi peniaga-peniaga warganegara asing yang berhasrat untuk masuk Negara Brunei Darussalam bagi tujuan-tujuan yang berkaitan dengan perniagaan misalnya menghadiri mesyuarat dengan ahli-ahli lembaga pengarah, mengikuti sebarang ekspo / exhibisi, sebagai pelabur (investor), atau meneroka peluang-peluang perniagaan di Negara Brunei Darussalam.

 

Permohonan BVV BUKAN bertujuan untuk menunggu kebenaran / proses kuota di Jabatan Buruh atau bekerja dengan Syarikat berkenaan. Kebenaran BVV tertakluk kepada penilaian pihak Imigresen dan dokumen-dokumen yang lengkap.


DOKUMEN - DOKUMEN YANG DIPERLUKAN: (sila klik disini)